”Geometrin har två stora skatter: den ena är Phytagoras sats och den andra är… det gyllene snittet. Det första kan jämföras med guld, det andra med en värdefull juvel.”

Johannes Kepler (1571-1630)

Greek goddess with nautilus shell eye, Harald Sund

Phi, φ eller det gyllene snittet är ett geometriskt proportionsförhållande som finns överallt omkring oss. Upptäckten av förhållandet brukar tillskrivas Phytagoras, men φ har använts genom historien och används än i dag, medvetet eller omedvetet av arkitekter, musiker och konstnärer. Anledningen till detta är att det påstås skapa harmoni och vara estetiskt tilltalande för det mänskliga ögat. Vissa hävdar att det även i naturen finns skapelser med dessa proportioner och därför har φ även blivit kallat den gudomliga proportionen. För att hedra det gyllene snittet och visa på vår tvärvetenskapliga inriktning mot historia, matematik och design kallar vi oss helt enkelt för Phidesign.