Nina. Foto: Fredrik Bleckert

Vill ni visa eller presentera något i tre dimensioner? Vi hjälper er gärna både med modellering och visualisering.

Resultatet av våra tredimensionella tjänster kan till exempel vara en modell av en medeltida borg. Denna borg kan presenteras i stillbilder och film eller mer interaktivt i ett spel/program där användaren själv kan röra sig runt och interagera med borgens innehåll.

Allt beror på vad ni har för önskemål, budget och vad ni vill presentera. Det fina med 3d är att man kan göra det som en gång var levande, levande igen eller det som ännu inte existerar till verklighet. Man kan göra flera tolkningar och visioner. På så sätt blir allt möjligt. De enda begränsningar som finns är de vi själva skapar.