Vi på Phidesign gör historia och framtidsvisioner levande för alla som har ett historisk budskap eller idé som man önskar sprida till en bredare publik. Med dagens teknik finns stora möjligheter att tydliggöra dina visioner och kunskap på ett extra intresseväckande och pedagogiskt sätt.

Vår specialitet är vår tvärvetenskapliga bakgrund inom modern medieteknik i kombination med historiska studier, pedagogik samt dramaturgi och berättande. Vi hjälper dig att förmedla den där extra känslan genom att exempelvis göra rekonstruktioner i 3D som kan presenteras i filmer eller interaktiva program eller spel. Det fina med det interaktiva är att man enkelt kan visa olika visioner för att förtydliga att det handlar om tolkningar. Det kan även handla om att ta fram grafiskt bildmaterial och layouter för webb och tryck.

Självklart behöver det inte bara vara fråga om att levandegöra historia, vi hjälper även andra som önskar visualisera sitt budskap med en för ämnet tilltalande grafisk profil.

Kontakta oss gärna om du undrar över något.

Nina Lönn och Sara Läthén

Vi slåss för friheten precis som ni.